Ngày 2 tháng 7 năm 2010, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh ra quyết định về phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (Đợt 5/QD 20/2009/QD-UBND). 
Theo quyết định này, Công Ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã được UBND TP.HCM phê duyệt danh mục Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Việt Mỹ tại địa chỉ: 252 Lạc Long Quân, P.10,Q.11, TP.HCM là dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.
 
UBND TP HCM ra quyết định về phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.
UBND TP HCM ra quyết định về phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.