KINH DOANH THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH GIẤY.

Trong những năm qua ngành kinh doanh thương mại – XNK Giấy là ngành kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình mỗi năm là 60%. Các mặt hàng truyền thống chủ lực như: Giấy Couche, Duplex, Ivory, In Báo, Bristol, Photo Coppy… và một số mặt hàng giấy cao cấp khác luôn được khách hàng lựa chọn và ngày càng tạo ra giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng là hệ thống kho bãi với quy mô lớn, hiện đại, với diện tích trên 10.000m2 tại Khu công nghiệp Sóng thần 3 – Tỉnh Bình Dương dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Giấy thương mại.

Dự kiến trong những năm tới nhu cầu về Giấy không ngừng tăng cao do đó Công ty ngoài việc tăng cường mở rộng thị phần còn quyết tâm trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp giấy hàng đầu Việt Nam

Các mặt hàng truyền thống chủ lực của chúng tôi:

  • Giấy Couche
  • Giấy Duplex
  • Giấy Ivory
  • Giấy In Báo
  • Giấy Bristol
  • Giấy Photo Coppy
  • Một số mặt hàng giấy cao cấp khác…